Musik: Who is the sender?

En fyrtioett år lång musikalisk tystnad fick den nyuppväckte Bill Fay att på 2012 års Life is people skärskåda livet i närmast molekylär detalj. Uppföljaren bygger vidare på föregångarens stabila fundament.