Musik: We’re not going anywhere

När Jason Isbells försök är fegt stelbenta och Springsteens ännu obefintliga kommer de skarpaste ansträngningarna att skärskåda Donald Trumps Amerika från de någorlunda marginalerna.