Musik: Thisell II

Thisells andra album rymmer föredömligt framförda sånger, som med små medel finner musikalisk samvaro med samtida artister som Israel Nash och Midlake.